מן הגולה הדוויה

החיים בתרגום סימולטני לקטאלנית


6 תגובות

Automatic For The People

דברים שאשא בטקס קבלת פרס נובל לשלום, בשנת 2013.

הוד מעלתך, גבירתי הנשיאה, חברי פרלמנט ושגרירים, עמיתיי הזוכים, אורחים נכבדים, חברות וחברים, שותפותיי ושותפיי לדרך,  גבירותיי ורבותיי. אני עומדת פה לפניכם בשעה שאתם מעניקים לי את הפרס החשוב הזה ואין עמי אלא ענוותי וצניעותי.

לא גדוּלה הביאה אותי הלום, אלא לקות, נכות וקושי. אני מודה לכם על שהענקתם  מקום למאבק החברתי הצודק שהובלתי והבנתם כי בעוד שעל פני הגלובוס כולו חלות תמורות אקלימיות, פוליטיות-גיאוגרפיות ואנרגטיות אדירות  אין להפנות את המבט הנורבגי תכול העיניים מאלו המחוללות מהפכות-זוטא. הפיכות קטנות נדמות לראשונה כחסרות משמעות אמיתית, אולם, למעשה, בכוחן להניע דרמות שאת סופן לא ניתן לשער. לעיתים קרובות מבקשים ממני מוקירי זכרי, קרובים ורחוקים לשמוע כיצד נוצר המהלך שהובלתי, על כן, לראשונה, אני מבקשת לספק את הבסיס הביוגרפי שהוביל אותי לרגע הזה ולהשמיע את קולן של הסובלים והסובלות מאותה לקות שאין לה שם – מן המוגבלות, שטרם הוגדרה דיה.

להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת